ESITTELY

Toimin yrittäjänä henkilökohtaisen valmennuksen parissa sekä valmennan kansallisella tasolla kilpailevaa aikuisten muodostelmaluistelujoukkuetta. Lisäksi olen Kuntokeskus Liikun Kangasalan kuntosalin keskusvastaava. Osaamiseni perusta on fysioterapian elementit, johon yhdistän personal trainingin näkökulmaa asiakkaideni tavoitteiden mukaisesti. Erityisosaamiseni painottuu tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutukseen ja perus- ja maksimivoimaharjoitteluun sekä harjoittelun ohjelmointiin. Asiakkaani paneutuvat valmennuksessani oman kehonsa tuntemiseen. Etsimme yhdessä asiakkaalle sopivat liikemallit- ja variaatiot, jotta treenaaminen on tehokasta ja vaikuttavaa.

Ohjaajana ja valmentajana olen rauhallinen, päämäärätietoinen ja asiakasta osallistava. Olen parhaimmillani motivoituneiden asiakkaiden kanssa, joiden haasteet painottuvat tuki- ja liikuntaelinvaivoihin, tekniikkahaasteisiin sekä harjoittelun kuormittavuuden epätasapainoon. Arvostan työssäni ihmislähtöistä lähestymistä sekä luottamusta asiakkaani ja itseni välillä. Mielestäni parhaat tulokset saavutetaan valmentajan ja asiakkaan saumattomalla ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä, pilke silmäkulmassa!

Toimipisteenäni toimii Kuntokeskus Liikun tilat Pirkanmaalla Kangasalla, Turtolassa ja Rantaperkiössä. 

Erityisosaaminen:

  • Tuki- ja liikuntaelinhaasteiden huomiointi kuntosaliharjoittelussa
  • Perus- ja maksimivoimaharjoittelun ohjelmointi
  • Liikemallien ja tekniikoiden soveltaminen yksilölle 

Valmennusfilosofia

Valmennusfilosofiani lähtökohtana on oma arvomaailmani. Arvotan korkealle terveyttä ja toimintakykyä, onnellisuutta sekä päämäärätietoisuutta. Terveys ja toimintakyky kulkevat usein käsi kädessä, eikä terveyttä kannatakaan mielestäni tarkastella ilman toimintakyvyn käsitettä. Terveys on paljon enemmän kuin diagnoosi, näen terveyden käsitteen koettuna toimintakykynä ja arvona, joka mahdollistaa haluamamme asiat. Terveys on asia, johon voimme itse osaltamme vaikuttaa ja siksi näen terveyden arvona, joka mahdollistaa sisäistä motivaatiota. 

Onnellisuus ja päämäärätietoisuus ovat arvoja, jotka koskettavat tyytyväisyyttä. Olemme usein onnellisia, kun olemme tyytyväisiä. Toisaalta tyytyväisyyden ei tarvitsisi kasvaa liian suureksi, jotta emme jämähdä paikallemme. Päämäärätietoisuus auttaa tyytyväisyydestä eteenpäin kohti seuraavaa tavoitettamme, jotta kehitymme. Tämä jatkuvan tyytyväisyyden ja päämäärätietoisuuden kierto takaa onnellisuuttamme, jotta nautimme elämästä sopivien haasteiden ja onnistumisten osalta.

Näiden arvojen ympärille koostan työni. Olen päivittäin asiakkaideni kanssa tekemisissä näiden asioiden kanssa. Itse luon itselleni onnellisuuden kierteen tämän työni kautta, ja valmennettavani sitoutuvat tämän arvomaailman lähtökohtiin tullessaan valmennukseeni. Näiden ns. pääarvojen lisäksi toki arvotan ihmisläheisyyttä, eettisyyttä sekä pitkäjänteisyyttä. Ihmisläheisyys on minulle luontaista ja eettisyys on ammattitaitoni peruskallio. Pitkäjänteisyys tulee minun ja asiakkaideni välille luottamuksen ja yhteisen ymmärryksen kautta. Pitkäjänteisyys syntyy valmennukseen, jos olemme asiakkaani kanssa asioista samalla sivulla. Pitkäjänteisyys luo mahdollisuuksia ja pysyvyyttä tuloksiin.


KOULUTUS

2022, Suorituskykyvalmentajakoulutus, Suorituskykyvalmentaja

2021-2022, Epäspesifi selkäkipu - missä mennään?, Suomen Fysioterapeutit

2021, Voimaharjoittelu kuntoutuksen työvälineenä, LAB-AMK

2021, Voimaharjoittelusta ja valmennuksellisesta näkökulmasta apua tulokselliseen fysioterapiaan 1, OMT -klinikka Kokkola

2020-2021, Liikuntapsykologian perusopinnot, Jyväskylän Yliopisto 

2020, FAF Personal Trainer, Fysioline Academy of Finland

2019, Fysioterapeutti, Savonia AMK 

2018, Teippauksen perusteita -kurssi, Savonia AMK

​2015, Liikunnanohjauksen peruskurssi, Varalan Urheiluopisto

FYSIOTERAPEUTTI PIIA WIRSÉN
3145679-9
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!